Huseby skole fikk sitt første kor allerede i 1948, da Huseby skoles pikekor ble stiftet. Koret sang blant annet for selveste kong Haakon VII. I 1982 ble Huseby skolekor stiftet som et valgfagstilbud for 6. klasse. I dag er dette koret et fritidstilbud for 1. til 7. klasse. Her er litt korhistorie fra Huseby skole.

Huseby skoles pikekor
Høsten 1948 ble altså Huseby skoles pikekor stiftet. I starten hadde koret ca. 40 medlemmer, og julen 1948 sang koret for første gang i Røa kirke. Våren 1949 sang koret blant annet på Sangens og musikkens dag, utenfor Røa Handelslag. Og en julekonsert i Røa kirke ble snart en tradisjon.

I 1954 ble koret invitert til å synge ved en internasjonal Røde Kors-konferanse som ble holdt i Universitets aula 24. mai. Koret ble da kalt Junior Red Cross Girls Choir. Hvordan akkurat det gikk til, vites ikke. Det vi vet, er at aulaen var fylt til trengsel, og at blant tilhørerne var selveste kong Haakon VII. 13. oktober 1955 ble det satt opp en mødreforening for koret. Fru Brung ble valgt til formann. Mødreforeningen tok seg av korets økonomiske drift og skaffet blant annet drakter med samme farge som guttemusikkens. Draktene besto av grå foldeskjørt, røde bluser og grå båtluer med røde kanter. Senere fikk pikene grå knestrømper, regnfrakk og tilhørende vesker. Draktene ble innviet 17. mai 1956. I 1960 dro koret for først gang på tur. Ferden gikk til Årjäng i Sverige, der koret sang for flere skoler.

Fra pikekor til skolekor

I januar 1982 begynte Gunn Sørlie Gjone som lærer på Huseby skole. Hun så at korfanen hang i gangen, og spurte rektor, Anne Lise Thaulow, om det eksisterte et kor ved skolen. Men, koret hadde ligget nede i flere år. Da tok Gjone initiativ til å restarte koret. Huseby Skolekor ble dannet høsten 1982 - først som et valgfagstilbud for 6. klassinger. Interesserte 4.- og 5.- klassinger fikk også tilbud om å være med, og på nyåret 1983 hadde korets medlemstall økt fra 17 til 50. 

Høsten 1983 ble koret et fritidstilbud på ettermiddagstid, med økonomisk støtte fra Oslo kommune. Interessen for korsang ved Huseby skole viste seg etter hvert å være så stor at det var mulig å starte et aspirantkor for elevene i 1. til 3. klasse. Nye medlemmer fra og med 4. klasse ble tatt opp i hovedkontoret etter stemmeprøve. I 1986 besto skolekoret av 55 medlemmer.

Koret hadde etter hvert mange konserter- bl.a. oppsetning av Cats (utdrag). Koret søkte også skolesjefen om å få dra på turné i Oslo-skolen. Svaret var ja. Koret fikk en buss til disposisjon, og reiste en uke og oppsøkte skoler med «Lattergata». Geir Salvesen var akkompagnatør. Gjone gikk av som dirigent i Huseby Skolekor etter 15-årsjubileet, og sluttet samtidig på Huseby skole.

Jubileumsårene 1997 og 2002
Høsten 1997 feiret Huseby skolekor sitt 15-årsjubileum med en stor jubileumskonsert i Hovseter skoles aula. Hele konserten var viet Alf Prøysens sanger. Det kan ikke ha vært mange gutter blant medlemmene, for etter våre opplysninger besto den vanlige kordrakten i 1997 av blått skjørt og hvit bluse. Ved jubileumskonserten stilte koret i bunad. I jubileumsåret ble det også kjøpt inn fane, med motiv laget av arkitekt Geirodd Målsnes. Fanen brukes på 17. mai og ved andre anledninger og er ellers utstilt i monter ved siden av skolekorpsets fane ved inngangen til skolens kontorfløy.

Fra 1997 til 2002 økte medlemsmassen fra ca. 35 til ca. 70 medlemmer. I 2002 ble det også etablert en egen vokalgruppe i hovedkoret med elever fra 6. og 7. klasse. Samme år var koret 20 år, og lørdag 15. juni ble det arrangert en stor jubileumskonsert i Hovseter skoles aula. Korets dirigent var da Lydia Ulleberg, og pianist var Anne Beth Bårdsen.

 

I 2010 hadde koret 40 betalende medlemmer i løpet av året. Det var delt inn i aspirantkor (3. klasse) og hovedkor (4. til 7. klasse). Dirigent var Susanne Mørk, som har bachelorgrad i sang fra Barratt Due Musikkinstitutt.  I 2011 deltok koret på skolens 150-årsjubileums-arrangementer. 

Koret øvde da på musikkrommet hver onsdag:

  • Aspiranter (3. klasse)      kl. 1500 - 1545
  • Juniorer (4. og 5. klasse) kl. 1600 - 1645
  • Seniorer (6. og 7. klasse) kl. 1645 - 1730

Plateinnspilling

17. november 2006 spilte Huseby skolekor inn CD-en Vokale variasjoner i Røa kirke. CD-en ble solgt blant annet til venner og kjente og til barnehager i nærområdet. Vi har ikke medlemstall for denne perioden, men på plateomslaget er det avbildet 17 jenter og to voksne.

Seminarer
Vi har ikke årsrapporter fra mange år tilbake, men i årsberetningen for 2004 kan vi lese at hovedkoret var på korseminar med overnatting «på sørmarka». Så langt dagens styre vet, har hovedkoret siden vært på en årlig overnattingstur. I 2010 gikk ferden til Vangen skistue i Østmarka. Turen var vellykket, og også i 2011 gikk overnattingsturen til Vangen. Aspirantene fikk komme på dagsbesøk, og formålet med seminaret var musikalsk utvikling og sosialt samvær.

Koret i dag
Nå har koret ca. 80 betalende medlemmer. Det er delt inn i tre kor: minikor (1. klasse), aspirantkor (2. klasse + 3. klasse) og hovedkor (4.-7. klasse). Korene øver nå på mandager i tidsrommet kl. 1315-1530.

Koret er foreldredrevet, og økonomien er god takket være kommunal driftsstøtte. Siden koret er et skolekor, er det viktig at alle som vil, kan være med. Dette blir lettere ved at øvelsene gjennomføres på skolen, og vi er glade for det gode samarbeidet vi har med skolens ledelse.

 

Korets historie har mange hull. Ved hjelp av jubileumsskrift og noen årsberetninger har styret klart å sette sammen et slags bilde, selv om mange biter nok mangler i puslespillet. De som ønsker å hjelpe oss med flere biter, kan kontakte koret via vår hjemmeside. Vi blir svært takknemlige for alle bidrag!