Det er skikkelig trøkk når koret vårt synger! Det er variasjon i sangene – noe for enhver smak. Uansett er det sangglede og samhold som er i fokus – og det har barna. Det er gøy å synge sammen med andre gutter og jenter!

Koret øver på Huseby skole hver mandag i AKS-tiden. Øvingstidene er som følger:

  • 1. klasse (minikor) kl. 1315-1400
  • 3. klasse (aspirantkor) kl. 1405-1450
  • 4.-7. klasse (hovedkor) kl. 1455-1540
  • 2. klasse (aspirantkor) kl. 1545-1630

Huseby Skolekor har to store konserter i året – en julekonsert og en stor konsert før sommeren. I tillegg synger vi for Hans Majestets Kongens Garde, og er med på arrangementer i nærmiljøet. Vi synger også under flaggheisingen på skolen 17. mai.

6. og 7. klassingene får tilbud om sangundervisning med dirigenten.

Velkommen til Huseby Skolekor! Vi håper å se DEG!