Nytt styre er valgt

Nytt styre er valgt

Publisert av Eli Merethe Hageberg den 15.02.21.

Styret ble valgt på årsmøtet 15.02.21, og består av:

Styreleder: Eli Merethe Hageberg (gjenvalgt til 1.7.2021)

Kasserer: Lisa Lovén (gjenvalgt til 1.7.2021)

Styremedlem: Hanne Markussen (gjenvalgt for 2 år)

Styremedlem: Anne Carine Haug (valgt for 2 år)

Styremedlem: Silje Golf (ikke på valg)

Styremedlem:  Siri Lynne Rydning (ikke på valg)

 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å komplettere styret og konstituere seg på nytt fra 1.7.2021, da styreleder og kasserer går ut av styret 1.7.2021.