Hrefna Katrin Gudmundsdottir style=

Hrefna Katrin Gudmundsdottir

Medlemsansvarlig Styremedlem
Henrik Hildre style=

Henrik Hildre

Leder
Hanne style=

Hanne

Styremedlem
Thea Elise Kjæraas style=

Thea Elise Kjæraas

Styremedlem
Aldina style=

Aldina

Styremedlem