Årsmøtet

Årsmøtet er korets høyeste myndighet, og er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

 

Styret

Koret ledes av et styre som skal bestå av minimum:

  • styreleder
  • kasserer
  • sekretær
  • 1 styremedlem

Styret kan økes med nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer etter behov.

 

Organisasjonsnummer880189832

 

Huseby Skolekor er medlem av UNG I KOR (Norges barne- og ungdomskorforbund).