Årsmøte 15. februar

Årsmøte 15. februar

Publisert av Eli Merethe Hageberg den 08.02.21.

Årsmøtet i Huseby Skolekor avholdes digitalt man. 15. februar kl. 1830 via Teams.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Styrets beretning for perioden
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Valg av styre

Styret har ikke mottatt noen innkomne forslag.

I år skal styreleder, kasserer og minst ett styremedlem velges.

Styret og foresatte til korets medlemmer har stemmerett. Det kan ikke stemmes med fullmakt.

Saksdokumenter og link til møtet er sendt alle foresatte per e-post.