Huseby skolekor har fått klarsignal for å starte opp korøvelser igjen nå i høst. Oslo Musikkråd har utarbeidet en veileder for hvordan disse øvelsene kan gjennomføres på en god og trygg måte, og «Ung i kor» har også utarbeidet råd som vi kommer til å følge. Under er en oppsummering av rådene vi får fra disse to instansene.

Koret sørger for:

  • God hygiene. Alle overflater blir desinfisert før og mellom hver øving, og dirigenten sørger for at barna desinfiserer hender på vei inn og ut av øvingene.
  • Faste plasser. Koristene blir delt opp klassevis inne i øvingslokalet for minst mulig kontakt mellom klassene, og de vil også få utdelt en fast plass, slik at de sitter ved siden av de samme personene på hver øving.
  • 1-meters regel. Stolene blir satt ut slik at koristene som ikke er i samme klasse sitter 1 meter fra hverandre under øvingen.
  • Maks antall korister. For å minske kontakt mellom koristene og forenkle smittesporing, vil vi dele koret opp i grupper på maks 20 deltakere. Det kan derfor bli nødvendig å dele koret opp i flere grupper enn tidligere, avhengig av hvor mange som ønsker å delta på øvelsene.
  • Deltakerliste. Dirigenten fører deltakerliste, slik at vi vet hvilke korister som deltok på hvilke øvelser, dersom det blir nødvendig med smittesporing.

Koristen sørger for:

  • Vær symptomfri. Ikke kom på korøvelse dersom du er syk, dvs. feber, hoste, vond hals etc. Korister i risikogruppen bør vurdere dette individuelt, er du i tvil kontakt fastlegen. Ta gjerne kontakt med koret for å avklare eventuell tilrettelegging.
  • Unngå kontakt. Fysisk kontakt skal ikke forekomme, hold avstand både før, på vei inn, under og på vei ut av korøvelsen. Koristene skal heller ikke dele på noter, nettbrett eller lignende.
  • Unngå medbrakt. Koristene skal ikke ta med mer enn nødvendig på korøvelsene.
  • Si ifra. Dersom en av koristene blir syke og får påvist Covid-19, må dirigent og styret får beskjed, slik at vi kan varsle alle i koret. For øvrig vil vi til enhver tid følge de regler som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fastsetter, samt de samme smittevernsreglene som skolen operere med.

Du kan lese mer om veilederen for korøvelser her: https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser